Tin tức

Khoản vay cho mỗi người và mọi lúc! 2019-04-12

Hành động thế nào?

Đang cần thêm tiền!

Khoản vay hay tích lũy, cái nào quan trọng hơn? 2019-04-04

Các phương tiện truyền thông đại chúng hàng ngày thảo luận về các khoản vay trực tuyến và đánh giá không đầy đủ về khả năng thanh toán từ phía bên cho vay, điều này có thể tạo ra các mối đe dọa tiềm tàng cho nền kinh tế. Các quan chức có trách nhiệm bày tỏ quan điểm và tầm nhìn của họ về tình hình hiện tại khi giải ngân những khoản vay, điều này gây ra phản ứng công khai lớn trên các cổng thông tin nổi tiếng.