Vaytienonline365.vn

Khoản vay hay tích lũy, cái nào quan trọng hơn?

Các phương tiện truyền thông đại chúng hàng ngày thảo luận về các khoản vay trực tuyến và đánh giá không đầy đủ về khả năng thanh toán từ phía bên cho vay, điều này có thể tạo ra các mối đe dọa tiềm tàng cho nền kinh tế. Các quan chức có trách nhiệm bày tỏ quan điểm và tầm nhìn của họ về tình hình hiện tại khi giải ngân những khoản vay, điều này gây ra phản ứng công khai lớn trên các cổng thông tin nổi tiếng.

Một phần của xã hội ủng hộ cho vay trực tuyến, một số từ chối nhu cầu sử dụng chúng, coi chúng là có kiếm lãi. Cần phải tính đến việc không thể điều chỉnh cảm giác chịu trách nhiệm về hành động của bản thân với sự trợ giúp của các hành vi điều chỉnh, thậm chí sau đó sẽ có một phần trong xã hội sẽ cố gắng tìm và lấy tên người khác để vay và sau đó nói những lời không hay vể bên cho vay trên các phương tiện truyền thông. Ý thức trách nhiệm phải được nâng cao và được dạy dỗ trong  gia đình, và không tìm kiếm cảm giác tội lỗi hoặc thiếu thốn trong quy định pháp lý.

Cần phải nhớ rằng các khoản vay trực tuyến là một giải pháp khả thi cho các vấn đề tài chính ngắn hạn và các khoản vay này không phải là giải pháp cho các vấn đề tài chính hiện tại, được chỉ định bởi những bên cho vay.

Đổi lại, bên thứ hai lại là bên “ chống lại” khoản vay, là đề xuất của các tổ chức tín dụng để tạo ra tiền tích lũy và tiền gửi, đồng giáo dục xã hội về sự cần thiết không chỉ nghĩ về ngày hôm nay, mà còn nghĩ đến ngày mai, nghĩ về lương hưu vững chắc.

Tất nhiên, đây là một khía cạnh tích cực, để giáo dục xã hội về nhu cầu tạo những khoản tích lũy, không chỉ chi tiêu, mà câu hỏi chính vẫn là phần lớn xã hội có sẵn sàng để tạo những khoản tích lũy không, nếu đa số trong xã hội không thể thanh toán những khoản chi phí hàng ngày và để chờ đến ngày thanh toán và nuôi sống bản thân và gia đình, buộc phải vay trực tuyến.

Nếu bạn chọn chi tiêu và vay thì hãy vay có trách nhiệm và tự đánh giá khả năng thanh toán của mình! Đổi lại, nếu bạn chọn tích lũy: hãy chọn một giải pháp có thể chấp nhận và mang lại lợi nhuận cho chính bạn!

2019-04-04