Vaytienonline365.vn

Khoản vay với lịch sử tín dụng xấu

Trước khi nói về một khoản vay với lịch sử tín dụng xấu, trước tiên bạn cần phải hiểu về các khái niệm như lịch sử tín dụng và lịch sử tín dụng xấu và cách chúng được hình thành!

Lịch sử tín dụng được hình thành từ các khoản vay của bạn và thông tin về cách Bạn đã thanh toán chúng. Lịch sử tín dụng xấu được hình thành nếu Bạn không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và bên cho vay đã gửi thông tin này cho Ngân hàng Việt Nam theo các quy tắc của Sổ đăng ký tín dụng. Tại Việt Nam, cũng có những cơ quan có sổ đăng ký con nợ tư nhân thường được tạo bởi các công ty đòi nợ

Nếu Bạn có những khoản vay chưa thanh toán, hoặc Bạn biết chắc chắn rằng thông tin của Bạn được thêm vào số đăng ký con nợ, tất nhiên, bạn sẽ đặt cho mình câu hỏi, liệu có thể nhận được khoản vay với lịch sử tín dụng xấu không?! Vấn đề này thuộc thẩm quyền của công ty tín dụng, vì thế chính công ty quyết định có giải ngân cho người với lịch sử tín dụng xấu hay không. Có thể trong tình huống như vậy, bên cho vay có thể yêu cầu bất kỳ bảo đảm, người bảo lãnh, tài sản thế chấp hoặc áp dụng mức lãi suất cao hơn cho khoản vay. Trong mọi trường hợp, không ai có thể cấm bạn đăng ký trên trang chủ của bất kỳ bên cho vay nào và thử vay tiền nếu bạn có lịch sử tín dụng xấu. Có thể lịch sử tín dụng xấu đã có từ vài năm trước nhưng bên cạnh đó, bạn có được một mức lương tốt và ổn định, điều mà công ty tín dụng cũng tính đến khi quyết định giải ngân. Khoản tiền vay tiền với lịch sử tín dụng xấu không phải là một nhiệm vụ bất khả thi, chỉ cần bạn tìm một bên cho vay phù hợp và tính đến thực tế là khoản vay phải được hoàn trả!

2019-06-01