Oneclickmoney.vn

  • Khoản vay đầu đến 2 000 000 VNĐ
  • Số tiến tốiđa 10 000 000 VNĐ
  • Độ tuổi 22 đến 60
  • Thời gian nhận được 1 ngày

Đăng ký vay

Oneclickmoney.vn

Nhận tiền nhanh.

Chỉ với 4 bước để nhận tiền và thanh toán khoản vay 

  • Đăng ký dịch vụ
  • Nhận tư vấn
  • Nhận tiền nhanh
  • Thanh toán khoản vay

Lãi suất hàng năm tối đa (APR): 100%. Ví dụ: Khi vay 2000000 VNĐ trong 3 tháng, phí 1176000 VNĐ, tổng chi phí 3176000 VNĐ, APR 100%.